skip to Main Content
Razpis Ocenjevanja Vin Letnika 2018 In Starejših Letnikov

Razpis ocenjevanja vin letnika 2018 in starejših letnikov

V skladu s programom dela DSV v letu 2019 bo izvedeno letošnje ocenjevanje vin letnika 2018 in
starejših letnikov.
1. Komisija za ocenjevanje vin v sestavi 5 zunanjih članov pod vodstvom mag. Toneta
Vodovnika, bo ocenjevala vzorce vin letnika 2018 in starejših vin članov DSV

V sredo, 24. Aprila 2019 od 15.00 ure dalje
na Izletniški kmetiji Mlinar v Gotovljah

2. Prevzem vzorcev bo v torek, 23.04.2019 od 17.00 do 18.00 ure na Izletniški kmetiji »Pri
Mlinarju v Gotovljah«.
3. Vzorec obsega 1 liter vina v steklenicah (insko-bordojsko) zaprt s kronskim zamaškom.
Rdečkasta naj bodo v belih – prozornih steklenicah.
Pogoj za sodelovanje je poravnana članarina za leto 2018 in 10 EUR prijavnine po vzorcu za
člane DSV, za nečlane in tiste, ki še niso poravnali članarine DSV za leto 2018 pa 15 EUR.
4. Pogoji za ocenjevanje vin (na podlagi pravilnika) so:
-da je vzorec iz lastne pridelave grozdja žlahtne vinske trte,
-da ima lastnik vzorca najmanj 50 l tega vina, da ga je ob trgatvi pridelal najmanj 100 l in da
zagotovi količino za predstavitev in pokušino v količini, za kar boste pravočasno obveščeni,
-da ima vinograd vpisan v register vinogradov,
-za preveritev navedenih pogojev, bodo po potrebi pooblaščeni predstavniki društva
preverili zahtevane pogoje in sicer v času do podelitev diplom in priznanj.
5. Lastnike vzorcev prosimo, da zaradi tajnosti ocenjevanja steklenic ne označijo.
6. 6. Za vina posebne kakovosti (pozna trgatev, izbor …)je potrebno ob predložitvi vzorca
predložiti tudi uradni zapisnik o ogledu dozorelosti grozdja pred trgatvijo.
7. Lastnike vzorcev in ostale člane društva ter druge

VABIMO

Da se udeležijo ocenjevanja vin na Izletniški kmetiji Mlinar v Gotovljah:
-v okviru katerega bo med 15.00 in 15.45 uro kratko predavanje o novostih pri zaščiti vinske trte.
Predavala bo Iris Škarabot iz KGZS, enota Žalec.
Vodja ocenjevanja vin je Bojan Podkrajšek, tel. 041 660 012

Back To Top