skip to Main Content
Letina 2018 – Smernice In Posebnosti Kletarjenja
Letina 2018 – Smernice In Posebnosti Kletarjenja
Letina 2018 – Smernice In Posebnosti Kletarjenja
Letina 2018 – Smernice In Posebnosti Kletarjenja
Letina 2018 – Smernice In Posebnosti Kletarjenja
Letina 2018 – Smernice In Posebnosti Kletarjenja
Letina 2018 – Smernice In Posebnosti Kletarjenja Letina 2018 – Smernice In Posebnosti Kletarjenja Letina 2018 – Smernice In Posebnosti Kletarjenja Letina 2018 – Smernice In Posebnosti Kletarjenja Letina 2018 – Smernice In Posebnosti Kletarjenja

Letina 2018 – Smernice in posebnosti kletarjenja

Pridelovalne razmere so pri nas zelo spremenljive. Iz leta v leto se srečujemo z drugačno ponudbo narave. Prav zaradi tega pri nas vsako leto pred trgatvijo pozorno in sistematično ugotavljamo zdravstveno stanje grozdja in tehnološko zrelost grozdja za posamezno vrsto vina. Na podlagi »slike« grozdja pa se odločamo za tehnološke prijeme od trgatve, predelave, priprave mošta in nege vina. In prav zaradi tega naše društvo vsako leto pripravi predavanje na to temo, saj znanja ni nikoli preveč. Tokrat je bilo predavanje v Šmartnem ob Paki, pridružili pa so se nam tudi Savinjski vinogradniki. Hvala ga Tadeji Vodovnik Plevnik iz KGZ Mb za izčrpne napotke in smernice za uspešno Trgatev 2018.

Back To Top