skip to Main Content
Rez Trte Nikolaje In Občni Zbor Društva 2018
Rez Trte Nikolaje In Občni Zbor Društva 2018
Rez Trte Nikolaje In Občni Zbor Društva 2018
Rez Trte Nikolaje In Občni Zbor Društva 2018
Rez Trte Nikolaje In Redno Zasedanje Občnega Zbora Društva
Rez Trte Nikolaje In Občni Zbor Društva 2018
Rez Trte Nikolaje In Občni Zbor Društva 2018 Rez Trte Nikolaje In Občni Zbor Društva 2018 Rez Trte Nikolaje In Občni Zbor Društva 2018 Rez Trte Nikolaje In Redno Zasedanje Občnega Zbora Društva Rez Trte Nikolaje In Občni Zbor Društva 2018

Rez trte Nikolaje in redno zasedanje Občnega zbora društva

V sredo, 14. marca 2018 ob 16.00 uri bodo člani Društva savinjskih vinogradnikov opravili svečano rez potomke najstarejše vinske trte pri obrambnem stolpu v Žalcu.

Na podlagi 14. člena Pravil Društva savinjskih vinogradnikov sklicujem 23. redno zasedanje Občnega zbora društva v sredo, 14. marca 2018 ob 18.00 uri na Izletniški kmetiji Rotovnik v Gotovljah.

Dnevnim redom:

  1. Otvoritev in pozdrav predsednika,
  2. Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja, verifikacijske komisije in overovitelja zapisnika,
  3. Poročilo verifikacijske komisije,
  4. Sklepanje o dnevnem redu,
  5. Poročilo o delu v letu 2017, finančnem poročil za leto 2017 in poročilo nadzornega odbora,
  6. Razprava o poročilih in sprejem,
  7. Volitve novega vodstva (predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika in članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora, Kadrovske komisije in disciplinske komisije
  8. Razrešnica staremu vodstvu,
  9. Plan dela in finančni program DSV za leto 2018,
  10. Razno

Vabljeni:
– člani DSV

Back To Top